Om AYAD

550640_394852843895452_1411715867_n

Afghan Youth Association in Denmark (AYAD) er en landsdækkende organisation for unge afghanere, der opholder sig i Danmark.

AYAD blev stiftet oprindeligt ved generalforsamlingen den 28. november 2009, som en landsdækkende forening for unge afghanere i Danmark og for alle dem der har interesse for organisationen.

Ved foreningens 2. ordinære generalforsamling den 5. november blev foreningen ændret fra at være en landsdækkende forening til en landsdækkende organisation – AYAD | Landsorganisation med 3 lokale foreninger – AYAD | København, AYAD | Aarhus og AYAD | Kolding.

AYAD er en organisation, som respekterer alle religiøse overbevisninger, politiske holdninger samt etniske grupper. Den gensidige respekt og forståelse for vores forskelligheder, er nogle af grundstenene i AYAD’s fundament!

§1. Navn og hjemsted

AYAD | Landsorganisation

stk. 2. Organisationen er landsdækkende

§2. Formålet med landsorganisationen er at fremme og styrke det frivillige foreningsarbejde som led i den folkelige oplysning på landsdækkende plan:

  • Karriere og studievejledning
  • Kulturel brobygning
  • Hjælp til nødstedte i Afghanistan

En dybdegående fortolkning af formålet:

  • Styrke sammenholdet og skabe et bedre netværk blandt unge afghanere i Danmark gennem samfundsrelaterede projekter og sociale aktiviteter (bl.a. ved hjælp af karriere og studievejledning).
  • Skabe en stærkere selvforståelse og identitet blandt unge afghanere i Danmark, ved at styrke deres indsigt og forståelse for egen baggrund og kultur. (Via kendskab til egen kultur)
  • Fremhæve de unge afghaners rolle i det danske samfund og vigtigheden af at være aktive medborgere og dermed tilstræbe at give den danske befolkning et mere nuanceret billede af Afghanistan, det afghanske kultur og folk (kulturel brobygning og integration)
  • At yde humanitær hjælp til Afghanistan under krise situationer. (Hjælp til nødstedte i Afghanistan)

stk. 2. Foreningen respekterer alle religiøse overbevisninger, politiske holdninger samt etniske grupper:

  • Foreningen respekterer alle religiøse overbevisninger, politiske holdninger samt etniske grupper, hvilket vil sige, at foreningen er neutral i forhold til disse.
  • Foreningen er selvstændig og selvstyrende, og er ene beføjet til at styre foreningens økonomi og tage beslutninger på vegne af foreningen.